Zahrada u firmy ReNa výroba razítek/ tisk.

 Úprava pozemku u firmy ReNa . Práce zahrnovali úpravu terénu pro zhotovení kačírku a kačírek samotný.  A dále pak příprava terénu pro pozdější výsev trávníku včetně odstranění stávající zeleně. A pokládku dlažby okolo prostoru kde bude následovat výsev trávníku.