Ceník

 Ceník je pouze orientační a ceny v něm uvedené se mohou lišit dle jednotlivé zakázky.

Travnaté plochy - zakládání a údržba

Travnaté plochy

Zakládaná plocha   VÝSEV * TRAVNÍ KOBEREC
1 – 50 m 2 m2
120 Kč 380 Kč
51 – 100 m 2 m2 100 Kč 360 Kč
101 – 300 m 2 m2 80 Kč 340 Kč
301 – 500m 2 m2 60 Kč 320 Kč
501 – 800 m 2 m2 40 Kč 300 Kč
801 – 1200 m 2 m2 40 Kč 280 Kč
více jak 1200 m 2 m2 35 Kč 260 Kč
Chemické odplevelení ( cca 1 ltr/20m2 ) ltr 70 Kč  
Modelace terénu se založení travnaté plochy m2 40 Kč  
Modelace terénu bez založení travnaté plochy m2 30 Kč  
Vylepšení půdy trávníkovým substrátem - bez substrátu m2 od 14 Kč vrstva cca 2 cm
Trávníkový substrát ZAKLÁDACÍ t 1700 Kč bez dopravy

 

ceny nezahrnují chemické odplevelení, vylepšení půdy substrátem a hrubou modelaci terénu

 

Údržba travnatých ploch

Paušální poplatky zahrnují přípravu a čištění mechanizace.

CHEMICKÉ OŠETŘENÍ

Paušální poplatek za aplikaci postřikem   350 Kč
Aplikace roztoku postřikem ( plošná aplikace motorovým postřikovačem )    
Ochrana proti plísním a škůdcům na okrasných a ovocných dřevinách ltr 70 Kč
Likvidace dvouděložných plevelů v trávnících ( selektivní herbicid ) m2 od 7 Kč
Likvidace plevelů totálním herbicidem m2 od 7 Kč
Aplikace roztoku postřikem (ošetření ploch ve výsadbách ručním postřikovačem) ltr od 90 Kč


VERTIKUTACE

Paušální poplatek za vertikutaci   700 Kč
Vertikutace se sběrem v rovině, s odvozem odpadu m2 6,90 Kč
Vertikutace se sběrem v rovině, bez odvozu odpadu m2 6,60 Kč
Vertikutace bez sběru v rovině ( paušální poplatek 300 Kč ) m2 4,60 Kč
Sečení trávy pro vertikutaci m2 3,70 Kč


PRO VERTIKUTACI MUSÍ BYT TRÁVA VŽDY POSEČENÁ NA MAXIMÁLNÍ DÉLKU 3 cm
v případě, že tráva je delší provádíme automaticky pokosen
HNOJENÍ

Paušální poplatek za hnojení na široko ( rozmetáním )   500 Kč
Hnojení půdy nebo trávníku granulátem – na široko (30 – 35g/m2), cena nezahrnuje hnojivo kg 20 Kč


SEČENÍ
Paušální poplatek za sečení   400 Kč
Pravidelné sečení trávy v rovině se sběrem ( minimálně 2x za měsíc ), bez odvozu odpadu m2 4,20 Kč
Sečení trávy v rovině se sběrem – jednorázové, bez odvozu odpadu m2 6,70 Kč
Odvoz pokosené trávy, příplatek k sečení trávy m2 1,60 Kč
Sečení trávy bez sběru m2 4,00 Kč
Kosení trávy křovinořezem (bez náletových dřevin) m2 10,50 Kč
Kosení trávy křovinořezem ( s náletovými dřevinami) m2 15,50 Kč
Sečení trávy traktorovým mulčovačem – účtována každá započatá hodina    
volná plocha bez stromů, pařezů, staveb a jiných – jednorázové m2 5 Kč
plocha se stromy, pařezy, stavbami a jinými – jednorázové m2 7 Kč
     


UPOZORNĚNÍ: poškození stroje následkem železa, betonu nebo jiných cizích předmětů na udržovaných plochách ( sečení, mulčování, vertikutace ) se cena navyšuje o vzniklou škodu.

Ostatní služby

 

Rotavace zeminy kultivátorem m2 50 Kč
Úprava zeminy rotačními bránami m2 50 Kč
Uválcování založené plochy po výsevu hladkým válcem – 250 kg m2 6 Kč
Překrytí zakládané plochy textílií m2 30 Kč

Výsadby - založení záhonu a ostatní práce

ZALOŽENÍ ZÁHONU VÝSADEB
Cena nezahrnuje stržení trávního drnu, rostlinný a dekorační materiál
   
1 – 50 m2 m2 270 Kč
51 – 100 m2 m2 230 Kč
101 – 150 m2 m2 210 Kč
nad 150 m2 m2 190 Kč
REKONSTRUKCE ZÁHONU stávajících výsadeb

Cena zahrnuje odstranění nevhodných dřevin a rostlin, odstranění stávajícího dekoračního materiálu a textílií.
m2 od 480 Kč

 

OLEMOVÁNÍ ZÁHONU    
betonovou tvarovkou ( šedá ) – při zakládáni travnaté plochy bm 190 Kč
betonovou tvarovkou ( šedá ) – v již založené travnaté ploše bm 220 Kč
neviditelným plastovým obrubníkem ( hnědá ) – při zakládání travnaté plochy bm 190 Kč
neviditelným plastovým obrubníkem ( hnědá ) – v již založené travnaté ploše bm 220 Kč

 

POKLÁDKA NÁŠLAPU DITON PRKNO, rozměr 25 x 75 cm    
do zeminy v travnaté ploše se stržením drnu, šířka 75 cm ks 110 Kč
do zeminy při zakládání travnaté plochy, šířka 75 cm ks 90 Kč

 

STRŽENÍ TRAVNÍHO DRNU    
bez svinutí a naložení m2 80 Kč
se svinutím a naložením, bez odvozu odpadu m2 110 KčROZVOZ DEKORAČNÍCH MATERIÁLŮ v již založených plochách    
MULČOVACÍ KŮRA m3 1350 Kč
DEKORAČNÍ KAMENIVO t 1550 Kč

 

3D VIZUALIZACE ZAHRADY  
plocha do 300 m2 3000 – 4000 Kč
plocha 301 – 500 m2 4000 – 5000 Kč
plocha 501 – 700 m2 5000 – 6000 Kč
plocha 701 – 1200 m2 6000 – 7000 Kč
plocha nad 1200 m2 9000 – 11000 Kč
Vyměřování projektované plochy 400 Kč/hod
Dopravné ( schůzky , vyměřování plochy ) 15 Kč / km
první konzultační schůzka na místě ZDARMA
ostatní konzultační schůzky 350 Kč/hod

 

HODINOVÉ PRÁCE    
Odborná zahradnická práce - nemechanizovaná hod 400 Kč
Odborná zahradnická práce - mechanizovaná hod 600 Kč
Neodborná zahradnická (pomocná) práce
* úklidové práce a jiné
hod 300 Kč
Údržba závlahových systémů
* vytýčení trysek ( potřebné pro vertikutaci )
* nastavení jednotky, servis trysek
hod 500 Kč
Poradenská a konzultační činnost 1500 Kč
Dopravné 15 Kč/km
PRÁCE MECHANIZACE - obsluha s 1 osobou    
pásový bagr * ** hod 900 Kč
smykový nakladač * ** hod 900 Kč
přistavení vozidla pro bagr / nakladač hod 600 Kč
traktor + lesnický naviják ** hod 1200 Kč
traktor + štěpkovač větví - práce do 3 hod hod 1700 Kč
traktor + štěpkovač větví - práce nad 3 hod hod 1400 Kč
pomocná práce 1 osoby při štěpkování hod 300 Kč
pásový a kolový dumper hod 700 Kč

* neplatí pro modelaci terénu
** základní sazba 4 hod

KANALIZACE A SVODY DEŠŤOVÉ VODY    
Položení a napojení kanalizačního potrubí KGEM Ø 160 mm bm 250 Kč
Odbočka, koleno, redukce ks individuální
Zpracování projektové části   od 900 Kč

cena zahrnuje výkop do 60 cm, potrubí KGEM, ustavení a zásyp pískem/zeminou


MELIORACE / DRENÁŽE / ODVODNĚNÍ    
Položení lineárního drenážního potrubí Ø 100 bm od 350 Kč
Odbočka, koleno, redukce ks individuální
Zpracování projektové části   od 900 Kč

cena zahrnuje výkop do 40-50 cm, drenážní potrubí s textílií Ø100, zásyp kamenivem, přesypání zeminou, jemné zhutnění

VÝKOPY PRO INŽENÝRSKÉ SÍTĚ    
Výkop drážky na plot nebo inženýrské sítě
* šíře výkopu 25 cm, hloubka 80 cm, složení zeminy vedle výkopu, zahrnutí výkopu u IS
bm 170 Kč
Výkop drážky pro závlahu nebo drenáž
* šíře výkopu 25 cm, hloubka do 40 cm, složení zeminy vedle výkopu, zahrnutí výkopu
bm 130 Kč

 

Zámkové dlažby a oplocení
ZÁMKOVÉ DLAŽBY

Zámková dlažba POCHOZÍ POJEZD do 3,5 t
plocha do 50 m2 1100 Kč / m2 1350 Kč / m2
plocha 51 – 75 m2 1000 Kč / m2 1220 Kč / m2
plocha 76 – 100 m2 950 Kč / m2 1150 Kč / m2
plocha nad 100 m2 900 Kč / m2 1100 Kč / m2

cena nezahrnuje dlažbu a likvidaci vykopaného odpadu

OBRUBNÍKY a ŽLABY    
zahradní 5/20/100 šedý bm 210 Kč
chodníkový 10/20/100 šedý bm 370 Kč
nájezdový / silniční 15/15/100 šedý bm 620 Kč

 

LIKVIDACE VYKOPANÉHO ODPADU    
jíl, betony, asfalt a jinak znehodnocená zemina m2 350 – 430Kč
zemina ( neplatí pro jíl ) m2 150 – 200 Kčm2

 

DOVOZ ZEMINY    
Zemina netříděná t 450 Kč
Zemina tříděná ( směs s kompostem ) t 1000
Trávníkový substrát zakládací t 1700 Kč
Nakládka / vykládka   400 Kč
Dopravné ( základní sazba 300 Kč ) km 31 Kč

 

PATKY PRO PERGOLY    
Zhotovení betonové patky pro pergoly
- průměr 30 cm / hloubka 100 cm
ks   930Kč

 

ODVODŇOVACÍ ŽLABY    
Odvodňovací žlab do 3,5 t ( plast / pozink ) ks od0 300 Kč
Betonáž odvodňovacího žlabu – zatížení do 3,5 t ks 400 Kč
Odvodňovací žlab do 12 t ( litina ) ks od 1350 Kč
Betonáž odvodňovacího žlabu – zatížení do 12,5 t ks 650 Kč

OPLOCENÍ

 

Vrtání děr pro oplocení nebo patky    
Průměr 15 cm / 20 cm, hloubka 80 cm ks 300 Kč
Průměr 30 cm, hloubka 100 cm – pásový bagr ks 350 Kč

 

Betonování děr pro oplocení nebo patky    
Průměr 20 cm – běžné sloupky, vzpěry ks 350 Kč
Průměr 30 cm – patky pro betonové ploty, patky pergol ks 550 Kč

 

Oplocení    
Vyvěšení napínacího drátu bm 20 Kč
Vyvěšení pletiva do 160 cm bm 150 Kč
Usazení branky – cena včetně vrtání a betonáže sloupku ks 1 950 Kč
Usazení dvoukřídlé brány – cena včetně vrtání a betonáže sloupku ks 2 600 Kč
Montáž podhrabových desek – cena zahrnuje také montáž úchytu podhrabové desky ks 300 Kč
Montáž vzpěry podhrabové desky ks 200 Kč

Kácení a údržba stromů, keřů a živých plotů
- rizikové kácení, frézování pařezů, štěpkování, ořezy ovocných stromů, údržba živých plotů

KÁCENÍ STROMŮ

  • Uvedené ceny jsou pouze orientační a pro kácení 1 až 2 ks stromů, v případě kácení více ks stromů se sestavuje individuální cenová nabídka za výhodnější ceny
  • PŘESNOU CENU KÁCENÍ STANOVÍME PŘÍMO NA MÍSTĚ

 

Výška stromu   listnaté jehličnaté
do 2m kus 1 200 Kč 1 000 Kč
nad 2m do 3m  kus od 1 400 Kč od 1 200 Kč
nad 3m do 4m kus od 2 100 Kč od 1 400 Kč
nad 4m do 5m kus od 3 200 Kč od 2 200 Kč
nad 5m do 6m kus od 5 000 Kč od 3 400 Kč
nad 6m do 7m kus od 6 400 Kč od 4 800 Kč
nad 7m kus od 10 000 Kč od 6 400 Kč


CENA ZA RIZIKOVÉ KÁCENÍ SE NACEŇUJE INDIVIDUÁLNĚ DLE PODMÍNEK KE KÁCENÍ

FRÉZOVÁNÍ PAŘEZŮ ( obsluha 1 osoby )

  • CENY JSOU UVEDENY V PŘÍPADĚ FRÉZOVÁNÍ 1 - 2 PAŘEZŮ, V PŘÍPADĚ FRÉZOVÁNÍ VÍCE PAŘEZŮ SE ZPRACOVÁVÁ INDIVIDUÁLNÍ CENOVÁ NABÍDKA ZA VÝHODNĚJŠÍ CENY

 

Frézování malých pařezů do ⌀ 20 cm ks 400 Kč
Frézování středních pařezů ⌀ 21-30 cm ks 500 Kč
Frézování středních pařezů ⌀ 31-40 cm ks 900 Kč
Frézování středních pařezů ⌀ 41-50 cm ks 1100 Kč
Frézování středních pařezů ⌀ 51-60 cm ks 1500 Kč
Frézování velkých pařezů ⌀ 60 cm a více cm2 0,6 Kč
Doprava ( základní sazba 500 Kč ) km 21 Kč
  • pokud kořeny kolem pařezu vychází nad povrch je účtována i plocha těchto kořenůODBORNÉ OŘEZY A ÚDRŽBA STROMŮ A KEŘŮ


Pronájem mobilní plošiny - dosah 17 metrů den 4000 Kč
Pronájem mobilní plošiny - dosah 25 a 29 metrů den od 5000 Kč
Dopravné plošiny km 28 Kč
Práce s motorovou pilou – odborný ořez stromů ze země hod 800 Kč
Práce s motorovou pilou – odborný ořez stromů ve výškách hod 1400 Kč
Pomocné práce práce při ořezech stromů hod 300 KčLIKVIDACE VĚTVÍ ŠTĚPKOVÁNÍM

Likvidace větví štěpkováním - základní sazba (2 hod - 2 osoby) základ 2400 Kč
každá další započata hodina štěpkování (2 osoby) hod 1200 Kč
Pomocné práce při štěpkování - práce další osoby hod 200 Kč
Dopravné nákladního vozidla do 3,5 t ( 500 Kč základní sazba ) km 21 Kč
Dopravné traktoru se štěpkovačem ( 500 Kč základní sazba ) km 30 Kč
Vyhrabání drobných větví po ořezu stromu na hromadu hod 300 Kč
Likvidace vyhrabaného odpadu s naložením na nákladní vůz   od 300 Kč
  • Větve nesmí být znečištěny od hlíny, kamene a jiných nečistot, jež by mohly poškodit frézovací nože
  • Drobné větvičky nelze seštěpkovat, tento odpad, jež je nutno vyhrabat, se likviduje odvozem na skládku nebo si jej objednatel zlikviduje sámÚDRŽBA OVOCNÝCH STROMŮ A KEŘŮ

Paušální poplatek za přípravu a čištění nářadí   500 Kč
Údržba malých ovocných stromů - ⌀ koruny 1,5-3 m ks 400 Kč
Údržba středních ovocných stromů - ⌀ koruny 3-5 m ks 800 Kč
Údržba velkých ovocných stromů - ⌀ koruny 5-8 m ks 1500 Kč
Údržba velkých ovocných stromů - ⌀ koruny nad 8 m ks 2600 Kč
Dopravné ( základní sazba 500 Kč ) km 21 KčÚDRŽBA ŽIVÝCH PLOTŮ

Paušální poplatek za přípravu a čištění nářadí   500 Kč
Zkrácení výšky do 100 cm m 50 Kč
Zkrácení výšky 100 - 200 cm m 80 Kč
Zkrácení výšky 200 - 250 cm m 100 Kč
Zkrácení výšky nad 250 cm m od 140 Kč
Úpravy bočních stěn živých plotů do 250 cm m2 30 Kč
Úpravy bočních stěn živých plotů nad 250 cm m2 45 Kč
Úprava soliterního okrasného stromu ( do 2m) 1 ks 500 Kč
Úprava soliterního okrasného stromu (nad 2m) 1 Ks 700 Kč
Úprava soliterního okrasného stromu (nad 5m) 1 Ks 900 Kč
Pronájem plošiny - dosah 17 m den 4000 Kč
Úklidové práce ořezaných větví ( 1 osoba ) hod 300 Kč
Likvidace odpadu se naceňuje individuálně    

Doprava a manipulace

NÁKLADNÍ VOZIDLO DO 3,5 t

Základní sazba - nájezd do 10 km v ceně   500 Kč
jízdné km 21 Kč
čekací doba 15 min 150 Kč
nakládka / vykládka   300 Kč


TRAKTOR

Základní sazba - nájezd do 10 km v ceně   700 Kč
jízdné km 40 Kč
čekací doba 15 min 150 Kč


PŘEPRAVA MECHANIZACE
* pásový bagr, nakladač, traktory nad 20 km od sídla firmy

do 10 km od sídla firmy jízda 2000 Kč
do 20 km od sídla firmy jízda 2500 Kč
do 30 km od sídla firmy jízda 3000 Kč
do 40 km od sídla firmy jízda 3500 Kč
do 50 km od sídla firmy jízda 4000 Kč


Čištění mechanizace v případě nadměrného znečištění - 800 Kč/ks

Každá započatá hodina se rozumí – práce trvajíci 1hod 20min = účtovány 2 hodiny

Ceník nářadí

 Demoliční kladivo AB 1600 Scheppach:  

Otáčky 5000 ot/min
Příkon 1600 W
Kufr ano
Hmotnost 17 kg
Motor 220V
 
   Cena                       Cena s DPH            Doba půjčení
500,- /1 den                605,- /1 den               1 - 7 dní
450,-/1 den                 545,-/1 den                 8 - 30 dní                       

 

 K zbíječce je  možno zapůjčit 25m kabel na bubnu 1den/50 kč . Na více dnů cena dohodou dle délky zapůjčení a pohonných hmot a maziv. Vratná kauce 2000 Kč.